Bekijk de online versie.
Nieuwsbrief Rookvrije Zorg - 2020 | nummer 1
Nieuw op de website

Vernieuwde rookvrije zorg website

Charles Wijnker opent de vernieuwde website

Op 4 december is de vernieuwde website www.rookvrijezorg.com live gegaan. De feestelijke lancering van de website werd geopend door Charles Wijnker, directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van VWS, in het bijzijn van de andere initiatiefnemers van de site.

Pijler-specifieke filmpjes

Pijler-specifieke filmpjes

De toolkit is opgebouwd uit acht thematische pijlers die ieder geïllustreerd zijn door zorgprofessionals van rookvrije zorgorganisaties. Zij geven in de filmpjes tips en goede voorbeelden uit de praktijk.

Wachtkamerfilmpje voor ziekenhuizen

Wachtkamerfilmpje rookvrije ziekenhuizen

Op de website is nu ook een wachtkamerfilmpje beschikbaar voor rookvrije ziekenhuizen. Hierin wordt uitgelegd wat rookvrije zorg betekent, met als doel het creëren van draagvlak onder patiënten en bezoekers. Het wachtkamerfilmpje is te vinden bij de pijler communicatie in de toolkit van de website.

Zakkaartjes voor zorgprofessionals

Steeds meer ziekenhuizen zijn rookvrij. Om de artsen en verplegers te helpen bij het realiseren van een rookvrije behandelcultuur, zijn er zakkaartjes ontworpen met handige informatie over het geven van een kort stopadvies en nicotinevervangende middelen. Deze staan nu op de website bij de pijler identificatie, diagnostiek en stopbegeleiding.

Uitgelicht

TV-spotje: geen eigen risico bij stoppen met roken

Vanaf 1 januari 2020 betalen patiënten geen eigen risico meer wanneer ze een stoppen-met-rokenprogramma volgen vanuit de eerstelijns zorg. Op 30 december is een overheidscampagne van start gegaan om deze maatregel meer bekendheid te geven. 

Lopende zaken

Webinar rookvrije zorg

Dinsdag 21 januari heeft de webinar 'Rookvrij zonder gedoe' plaatsgevonden. In de webinar gingen verslavingsarts Robert van de Graaf van Verslavingszorg Noord-Nederland en Frits Mostert van het Medisch Centrum Leeuwarden in op hoe om te gaan met de beren op de weg naar een rookvrije organisatie. De webinar is bedoeld voor professionals van organisaties in de zorg die hun organisatie rookvrij willen maken. 

Verslavingsartsen op stoppen-met-roken poli

Vanaf begin januari kunnen tabaksverslaafde longpatiënten in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen worden geholpen door een verslavingsarts op de stoppen-met-rokenpoli. Begeleiding door een verslavingsarts is nog nergens anders gerealiseerd voor patiënten met een rookverslaving omdat het (nog) niet wordt vergoed door verzekeraars.

 

Wilt u meer weten over de meest recente nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van tabaksverslaving en tabaksontmoediging? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief Tabaksontmoediging