Rookvrije Zorg

Disclaimer

Disclaimer

Algemene informatie

De gegevens op de websites van het Trimbos-instituut zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over het instituut en de daaraan verbonden activiteiten. Het Trimbos-instituut spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

Op de websites rust een auteursrecht van het Trimbos-instituut. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld.

Hyperlinks

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Trimbos-instituut worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Trimbos-instituut heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Foto's en illustraties

De foto's en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

Privacy statement

Het Trimbos-instituut respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Ter zake verwijzen wij naar het privacystatement op de website van het Trimbos-instituut: http://www.trimbos.nl/privacy.

Toegang

Het Trimbos-instituut behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

Deze disclaimertekst is bijgewerkt op 1 november 2018.