Disclaimer

Disclaimer

Algemene informatie

De gegevens op de website www.rookvrijezorg.com zijn uitsluitend bedoeld om algemene handvatten te geven aan zorgprofessionals en -organisaties om een rookvrije werk- en behandelcultuur te realiseren. Het Trimbos-instituut spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Aan de website kunnen geen rechten worden ontleend. Het Trimbos-instituut wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Intellectuele eigendomsrechten

Het Trimbos-instituut behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekken tot alle op deze website aangeboden inhoud (o.a. de teksten, afbeeldingen en grafisch materiaal). De inhoud van de website mag dan ook niet zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming van het Trimbos-instituut of de rechthebbende worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld.

Hyperlinks

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan het Trimbos-instituut worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Het Trimbos-instituut heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Foto’s en illustraties

De foto’s en afbeeldingen op de website zijn bedoeld als illustratie. De afgebeelde personen hebben niet altijd een directe relatie met het onderwerp.

Privacy statement

Het Trimbos-instituut respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die u met uw bezoek verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Ter zake verwijzen wij naar het privacystatement op de website https://www.rookvrijezorg.com/privacy-statement/.

Toegang en toepasselijk recht

Het Trimbos-instituut behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Deze disclaimertekst is bijgewerkt op 30 januari 2020.

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven