Laatste wijziging bericht op woensdag 12 januari 2022

Antoni van Leeuwenhoek sinds 31 mei 2019 rookvrij

Het Antoni van Leeuwenhoek is per 31 mei, Wereld niet roken dag, volledig rookvrij. Nadat al niet meer in huis en op het bordes van het in kanker gespecialiseerde instituut mocht worden gerookt, wordt nu het volledige buitenterrein rookvrij. Dat betekent dat rondom de gebouwen de abri’s en de asbakken verdwijnen. Met borden wordt duidelijk gemarkeerd waar de rookvrije zone begint en eindigt.

“Onze doelstelling is niet te verenigen met roken. Dertig procent van de patiënten die we in het Antoni van Leeuwenhoek behandelen heeft kanker ten gevolge van roken. Uit onderzoek blijkt ook dat een kankerbehandeling beter aanslaat bij niet rokers en de kans op terugkeer van kanker bij rokers groter is”, zegt bestuursvoorzitter van het AVL, René Medema. “We kunnen er als Antoni van Leeuwenhoek dan ook niet meer omheen om het roken in ons huis en op ons terrein volledig te verbieden. De doelstelling van ons ziekenhuis is niet te verenigen met roken en we willen patiënten om die reden ook niet meer confronteren met roken op ons terrein.”

Dit verbod gaat betekenen dat rokende patiënten, bezoekers en medewerkers niet meer in de directe omgeving van het AVL kunnen roken. “Een dergelijk besluit heeft grote gevolgen voor hen, want roken is een van de ernstigste verslavingen. Maar toch nemen wij dit besluit, het is onontkoombaar”, aldus Medema. “Patiënten die in ons ziekenhuis worden opgenomen kunnen gedurende de opname nicotinevervangende middelen krijgen die hen helpen om de tijd die zij niet kunnen roken te overbruggen. Patiënten die willen stoppen met roken kunnen op onze Stoppen met roken poli terecht. Ze krijgen dan gedurende een jaar advies en begeleiding om blijvend te stoppen met roken.” Ook rokende medewerkers krijgen ondersteuning als zij willen stoppen met roken.

Op 7 maart van dit jaar boden acht Amsterdamse zorginstellingen, waaronder het AVL, wethouder Simone Kukenheim een brief aan met daarin een oproep om niet alleen binnen hun gebouwen, maar ook terreinen daar direct omheen rookvrij te maken. De organisaties, die zich ook hebben verenigd in het Amsterdams Rookalarm, streven naar een rookvrije generatie en willen het juiste voorbeeld geven in de stad. 

Het Antoni van Leeuwenhoek verzet zich tegen roken in het algemeen en tegen de tabaksindustrie (die de zogenoemde sjoemelsigaretten produceren) in het bijzonder. Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) deed in 2018 als eerste ziekenhuis/onderzoeksinstituut in Nederland aangifte in de lopende strafzaak tegen de tabaksproducenten. René Medema destijds: “Ik vind het misdadig wanneer je een product in de markt blijft zetten terwijl je weet dat de gezondheidsrisico’s van dat product hoger uitvallen dan wettelijk is toegestaan. Dat is onacceptabel.”

Bron: Antoni van Leeuwenhoek

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven