Laatste wijziging bericht op woensdag 12 januari 2022

GGZ Nederland streeft naar rookvrije GGZ

Jacobine Geel tekende eind mei 2017 samen met negen andere zorgpartijen een intentieverklaring om de zorg rookvrij te maken. Dit initiatief was een onderdeel van een breed maatschappelijk tabaksontmoedigingsbeleid. Een intentieverklaring is een goede start, maar daar moet het natuurlijk niet bij blijven.

Meerdere leden van GGZ Nederland hebben al aangegeven er voortvarend mee aan de slag te zijn of te gaan. Door goede voorbeelden te laten zien en er blijvend aandacht voor te vragen, willen we dat dit belangrijke doel zich als een olievlek verspreidt.  Ons doel is meer leden te motiveren om mee te doen en hun ambities met ons te delen. Zo zorgen we samen voor een schonere werk-/leefomgeving voor cliënten en personeel.

GGz Breburg is één van onze leden die de handschoen actief oppakt en de ambitie heeft uitgesproken in 2018 rookvrij te zijn. Breburg evalueerde het oude rookbeleid en stelde in samenspraak met de cliëntenraad een nieuw beleid op. Zij wilden mee met de sterke anti-rook-tendens in Nederland en het aantal brandincidenten terugdringen.

Nieuw rookbeleid

Per 1 september 2016 is het rookbeleid voor medewerkers bij Breburg ingegaan. Onder werktijd mag er niet meer worden gerookt, alleen nog in de onbetaalde pauze. Ook mogen medewerkers alleen buiten het zicht van de cliënten roken. 80% van de medewerkers houdt zich prima aan het beleid, een kleine groep medewerkers helaas niet. De niet–rokers vinden het nieuwe beleid prima en zijn tevreden. Zij hebben recht op een rookvrije werkplek en dat krijgen ze nu.

Voor de cliënten gaat het rookbeleid in 2018 in. Zij mogen dan alleen nog bij speciale faciliteiten op het terrein roken. Op dit moment is de projectgroep samen met de cliëntenraad en cliëntencommissies bezig om deze nieuwe fase voor te bereiden.

Eerst een pilot

Om te komen tot een rookvrije organisatie gaan ze eerst starten met een pilotafdeling bij centrum Jeugd om zo ervaring op te doen wat dit rookbeleid van de hulpverleners vraagt, maar ook wat voor wensen en ideeën cliënten hebben.

Wil je stoppen?

Bij de invoering van het rookbeleid wordt de behandelrichtlijn van het KNMG gehanteerd. Dit betekent concreet dat elke rokende cliënt twee keer per jaar wordt gevraagd of hij/zij wil stoppen met roken. Als dat het geval is, wordt er een behandelplan op maat gemaakt. Natuurlijk wordt stoppen niet verplicht, maar wel gestimuleerd.

Netwerk van collega’s met dezelfde missie

Het ondertekenen van het convenant gaf voor GGz Breburg de aanleiding om te starten met een landelijk netwerk voor ggz-organisaties die actief bezig zijn om rookvrij te worden. Het doel hiervan is om samen met de ggz-collega’s de handen ineen te slaan en kennis te delen.

Bron en foto: ggznederland.nl

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven