Laatste wijziging bericht op woensdag 6 april 2022

InEen sluit aan bij de beweging Rookvrije Zorg

Roken is in Nederland doodsoorzaak nummer 1. InEen en InEen-leden zetten zich in om dit een halt toe te roepen door het stimuleren van voorlichting en stoppen met roken programma’s in de huisartsenzorg. Eerder ondertekende InEen al het deelakkoord Stoppen met Roken uit het Nationaal Preventieakkoord. Aansluiting bij de beweging Rookvrije Zorg in deze actiemaand Stoptober is een logische vervolgstap. InEen vraagt leden om een rookvrije zorginstelling te worden en zo bij te dragen aan volledig rookvrije zorg in 2030.

Hiermee spreekt InEen zich uitdrukkelijk uit tegen roken. “Ik ben er trots op dat InEen in dit opzicht het goede voorbeeld geeft”, zegt InEen-bestuurslid Garmt Postma. “We willen het roken de zorg uit hebben, als eerstelijnszorgorganisaties nemen we daarin graag het voortouw, In de eerstelijnszorg zien wij elke dag de ernstige gevolgen van roken. Het is niet meer dan logisch dat we ons inspannen om de zorg – en liefst ook de samenleving – rookvrij te maken. InEen zal haar leden stimuleren om roken te verbannen van hun terreinen en uit hun gebouwen. Hiervoor zijn tips op een rijtje gezet in een praktische handleiding.”

De bestuurder van InEen vervolgt: ”Voor de leden van InEen is de uitdaging nu om zelf de stap naar een rookvrije zorg(organisatie) te zetten. Dit betekent het juiste voorbeeld geven, draagvlak creëren en samen met de andere leden van InEen toewerken naar een volledig rookvrije zorg.”

Rookvrij in 2030

Roken is een ernstige verslaving die veel persoonlijk en maatschappelijk leed veroorzaakt. Nog altijd sterven er in Nederland ieder jaar meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van (mee)roken. Roken is daarmee de nummer één te voorkomen doodsoorzaak. Bovendien wordt in totaal 9,4% van de ziektelast in Nederland veroorzaakt door roken (VTV 2018) wat jaarlijks tot € 2,4 miljard aan zorgkosten leidt. In het Nationaal Preventieakkoord van 2020 is vastgelegd dat in 2030 de gehele zorg rookvrij is, dit in aansluiting op de maatschappelijke beweging de Rookvrije Generatie.

Bron: InEen

Handige hulpmiddelen eerstelijnszorg op rookvrijezorg.com
Bij het rookvrij maken van een zorginstelling is het belangrijk om draagvlak te creëren bij cliënten en bezoekers. Daarom zijn er wachtkamerfilmpjes en social media filmpjes ontwikkeld, waarin wordt uitgelegd wat rookvrije zorg betekent. Het social media filmpje voor de rookvrije eerstelijnszorg heeft ook een versie zonder geluid voor de wachtkamers. Het filmpje is te downloaden via de ‘download’ knop. Ook is er al een compacte handleiding ontwikkeld om de eerstelijnszorg rookvrij te maken. 

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven