Rechtbank: rookverbod niet in strijd met huisregels

Laatste wijziging bericht op dinsdag 4 april 2023

De rechtbank Oost-Brabant mag een klacht van diverse cliënten over het rookbeleid in een zorginstelling in Eindhoven niet inhoudelijk beoordelen. De cliënten willen weer kunnen roken op hun eigen kamer en in de buitenlucht op het terrein. 

Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) heeft per 1 juli 2022 een rookbeleid op grond waarvan het niet is toegestaan om op het terrein en in gebouwen te roken. Een aantal cliënten is het daar niet mee eens en diende een klacht in bij de rechtbank. De kern van de klacht is dat het verbod om in de eigen kamer en in de buitenlucht op het terrein te mogen roken in strijd is met de huisregels van de kliniek. 

De cliënten beogen dat de rechtbank beslist dat het rookbeleid van GGzE wordt teruggedraaid, maar dat kan de rechtbank niet. Op grond van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) mag de rechtbank alleen beoordelen of het rookverbod in strijd is met de huisregels.

Volgens de rechtbank zijn er geen regels opgenomen in de huisregels die zien op het roken op de eigen kamer of in de buitenlucht op het terrein. Dit betekent dat de klacht dus niet gaat over de huisregels. De rechtbank mag de klacht daarom niet inhoudelijk beoordelen en verklaart de verzoeken niet-ontvankelijk. 

Bron: de Rechtspraak

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven