Webinar netwerk Nederland Rookvrij op 21 september

Laatste wijziging bericht op woensdag 12 januari 2022

Sinds begin dit jaar bestaat het netwerk Nederland Rookvrij. Een open netwerk wat zich aan het ontwikkelen is en waar deelnemers zich vanuit samenwerkingsverbanden/coalities inzetten voor tabaksontmoediging. Het netwerk komt voort uit de samenwerkende gezondheidsfondsen en haar partners (voorheen Alliantie Nederland Rookvrij).Met elkaar hebben we een maatschappelijke beweging op gang gebracht op weg naar een rookvrije samenleving. Maar we zijn er nog lang niet. Middels een serie van webinars willen we mensen en organisaties die zich inzetten voor tabaksontmoediging inspireren tot het nemen van verdere stappen en tot het samen ontwikkelen van nieuwe activiteiten die bijdragen aan een rookvrij Nederland. Binnenkort vindt het eerste webinar plaats. 

Wanneer?

Maandag 21 september van 16.00 – 17.30.Voor wie?
Bent u werkzaam in de zorg, bij de GGD, gemeente of bent u bestuurder? Of werkt u bij een organisatie of vereniging en bent u bezig met een rookvrij-beleid? Dan verwelkomen we u graag bij deze online bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via de volgende link: www.mywebinar.nl/NederlandRookvrij-2109/inschrijven Nodig gerust collega’s uit die ook interesse hebben om deel te nemen aan de webinar. U kunt deze uitnodiging doorsturen. Deelname is gratis. Programma
Het webinar wordt geleid door Maria Henneman. Tijdens het webinar is er veel gelegenheid om via de chatfunctie vragen te stellen.
Rookvrije stations
NS en ProRail dragen bij aan een Rookvrije Generatie door alle stations in Nederland rookvrij te maken. Het gaat in totaal om 400 stations met dagelijks zo’n 2,5 miljoen bezoekers. Een omvangrijke operatie die samen met ProRail en de commerciële partners op het station wordt uitgevoerd. Anneke de Vries, lid Raad van Bestuur NS en directeur NS Stations, vertelt hoe NS omgaat met deze belangrijke maatschappelijke ontwikkeling op de stations en in haar bedrijfsvoering. NS hoopt hiermee ook andere bedrijven te stimuleren.
Stoppen met roken: het motiveren van kwetsbare groepenMensen met een lage opleiding profiteren veel minder van het beleid en maatregelen om te stoppen met roken. Zij hebben meer moeite om van het roken af te komen en ondervinden grotere gevolgen voor hun gezondheid van het roken. Ze lijden bijvoorbeeld vaker aan een chronische ziekte zoals COPD als gevolg van roken. Antirookcampagnes en stoppen-met-roken-hulp is voor deze groep vaak minder succesvol. Marieke Helmus, verslavingsarts en werkzaam voor Pharos, deelt haar ervaringen en kennis over een succesvolle integrale, persoonsgerichte stoppen-met-rokenaanpak als benadering van kwetsbare groepen met een rookverslaving. Rookvrije sportomgeving
Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de afwegingen die sportverenigingen maken met betrekking tot het wel of niet overgaan op een rookvrij beleid. Wat houden deze afwegingen in? En wat zijn hierin kritische situaties? En hoe belangrijk vinden jongeren een rookvrij beleid op de sportverenigingen? De wil van sportverenigingen om tot een rookvrij beleid over te gaan is groot. Wat zijn de succesfactoren en belemmeringen uit de praktijk bij een sportvereniging? En wat zijn de ambities voor het rookvrij maken van de sport? Een actuele inkijk in de laatste stand van zaken zowel vanuit onderzoek als vanuit de ervaring vanuit een sportvereniging. 

Vragen?
Eventuele vragen kunt u sturen naar via [email protected]

Bron: Gezondheidsfondsen voor Rookvrij

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven