Congres ‘(Niet) Roken en de zorg’ op 30 november 2023

Laatste wijziging bericht op maandag 15 januari 2024

Op 30 november 2023 (09.30-17.00u) vond het congres ‘(Niet) Roken en de zorg’ plaats. Thema: een cultuuromslag naar rookvrij.

Een geheel rookvrije zorg in 2030. Dat is de uitdaging die wij met z’n allen hebben. Zorg en roken gaan gewoonweg niet samen, want geen verslaving is zo dodelijk als roken.

Gelukkig zijn veel zorgorganisaties al aan de slag om rookvrij te worden, maar het is nog niet genoeg. We hebben een cultuuromslag nodig. Dit congres is er om je te inspireren met succesvolle praktijkvoorbeelden, te leren hoe je rookvrije zorg bespreekt met je team en zelf te oefenen met een stopadvies en een simpele doorverwijzing.

De opening en afsluiting van de dag zijn plenair. Daarnaast is er een divers programma-aanbod waar je zelf uit kunt kiezen. Zo haal jij het meeste uit de dag en kun je vol inspiratie en motivatie naar huis. Klaar om het verschil te gaan maken in jouw zorgorganisatie.

Van verpleegkundigen tot zorgbestuurders, alle zorgprofessionals zijn welkom. De workshops variëren van beleidsmatige tot praktische onderwerpen, want een rookvrije zorg kunnen we alleen samen bereiken.

Bekijk hieronder het volledige programma.

Het congres is georganiseerd door: Trimbos-instituut, RookStopZorg, NVZ, NFU, de Nederlandse ggz, Verslavingskunde Nederland, ActiZ, VGN, BVKZ, FLZ

Terugblik via deze infomap

Foto’s via deze link

Presentaties staan verwerkt bij de sprekers in onderstaand programma

Programma (Niet) roken en de zorg

per keuzeblok kon je kiezen uit één van de 5 sessies

Plenaire start [09.00-10.55u]

Ontvangst met koffie en activiteiten (09.00-10.00u in foyer)

Vanaf 9.00 uur start de inloop voor een kopje koffie en informatie/activiteiten over rookvrije zorg en rookstopzorg.

Opening en talkshow (10.00-10.55u in AFAS zaal)
Dagvoorzitter Simone van Trier gaat tijdens de talkshow ‘Rookvrije zorg doe je samen!’ in gesprek met:

Keuzeblok 1 [11.00-12.00 uur]

Rookvrije Zorg, een complexe verandering? in AFAS zaal
Uit ervaring blijkt dat het rookvrij maken van de zorg niet een eenvoudige opdracht is. Het vraagt om een stevige cultuurverandering van medewerkers, cliënten, naasten en leidinggevenden. Waarom is gedrags- en cultuurverandering zo lastig? Welke stekelige dilemma’s komen we hierin tegen? En welke veranderkundige werkwijze zou hierbij helpend kunnen zijn? In deze sessie maken we een uitstap buiten de zorg, waarin bekeken wordt welke interventies effectief zijn bij cultuurveranderingen. En hoe deze interventies toegepast kunnen worden op rookvrije zorg.

Roeland Dikker Hupkes is adviseur/coach bij The Change Collective en legt uit hoe je verandering teweeg brengt en doorvoert in de (zorg)organisatie. [Powerpoint Roeland]

Anton van Balkom is aanjager rookvrije ggz en zal vertellen hoe je de zorg rookvrij maakt aan de hand van de acht pijlers van de toolkit rookvrije zorg. [Powerpoint Anton]

Stopadvies en doorverwijzen (VBA+) in zaal 1

[Powerpoint Zinzi en Naomi]

Verreweg de meeste rokers willen stoppen met roken. Het is essentieel dat meer rokers gestimuleerd worden om een stoppoging te doen met bewezen effectieve ondersteuning. Met het Very Brief Advice (VBA) en Very Brief Advice Plus (VBA+) kunnen zorg- en hulpverleners binnen enkele minuten stoppen met roken ter sprake brengen en patiënten/cliënten die roken op een positieve manier stimuleren om te stoppen met roken.

Zinzi Pardoel is onderzoeker bij het UMCG en vertelt over de implementatie van het VBA in het UMCG. 

Naomi van Westen-Lagerweij is onderzoeker bij het Trimbos-instituut en vertelt over het VBA+ en de nieuwe implementatietoolkit

Gewoontedieren en motiverende gespreksvoering in zaal 2

Mensen veranderen niet graag hun gewoontes. We zijn tenslotte allemaal gewoontedieren: verreweg de meeste verslaafden zijn mensen zijn die verstrikt zijn geraakt in hun ongezonde gewoontes. Motiverende gespreksvoering is een methode om gewoontes en gedrag toch te kunnen veranderen. Het is een benadering om mensen te helpen hun problemen te onderkennen en om hen aan te zetten tot verandering. Het is vooral een bruikbare methode voor mensen die weigerachtig zijn, weerstand vertonen en ambivalent staan tegenover verandering.

Robert van de Graaf is verslavingsarts en kreeg landelijk bekendheid met zijn acties voor een rookvrije zorg en de Rookvrije Generatie-beweging. Hij zal spreken over roken: gedragsverandering voor rokers is lastig, net als voor zorgverleners die nooit een stopadvies gaven en nu wel. Voor beiden gelden dezelfde drempels om te overwinnen. Want zorgverleners zijn net als rokers gewoontedieren, gemaksdieren en kuddedieren.

Simone Königs is coach en trainer voor zorgprofessionals en GGZ medewerkers die zij opleidt tot aandachtsfunctionaris of stoppen met roken trainer. Simone gebruikt ervaringen met (ook EPA-patiënten) bij het ontwikkelen van opleidingen voor zorgprofessionals. Het is haar passie om professionals meer mogelijkheden te geven effectiever te gaan werken.

Gesprek oefenen: aanspreken overtreders en gesprek over rookvrij werken in zaal 3

Tijdens deze interactieve sessie ga je oefenen hoe:

a) overtreders die roken op het terrein vriendelijk aan te spreken

b) afspraken te maken om rookvrij te kunnen werken bij cliënten thuis

Greet Vos werkt als trainingsactrice en begeleidt bijeenkomsten voor diverse medewerkers in de zorg. Humor, (zelf)relativering, verbinding en waarachtigheid zijn hierin de sleutelwoorden. Daardoor worden spannende gesprekken over roken waar druk op zit eenvoudiger en ontdek je wat je werkelijk ervaart en wilt zeggen. 

In gesprek met experts uit de BVKZ en FLZ in zaal 4

Deze sessie is bedoeld voor medewerkers die hun kleinschalige zorginstelling of zorgboerderij rookvrij willen maken. Heb je vragen over het rookvrij maken, wil je even sparren of advies? Neem dan deel aan dit gesprek met Hans de Rijk (aanjager rookvrije kinderboerderijen) en/of Mieke van Dragt (directeur van Stichting Boerderij ‘De Viermarken’).

Keuzeblok 2 [13.00-14.00 uur]

Nicotineverslaving en vapen in AFAS zaal

Nicotine is een zeer verslavende stof. Bij roken bereikt nicotine binnen ongeveer 7 seconden de hersenen. Ook in e-sigaretten (ofwel vapes) kan nicotine zitten.

Raisa Thybaut is verslavingsarts bij KNMG/VNN en vertelt over nicotineverslaving. Zij past haar kennis en ervaring toe die ze bij VNN ook gebruikt om andere ernstige verslavingen te behandelen. [Powerpoint Raisa]

Esther Croes is arts-epidemioloog bij het Trimbos-instituut. Zij is een specialist in tabaksontmoediging en drugsmonitoring. Ze heeft veel kennis op het gebied van nieuwe rookwaren zoals de e-sigaret. [Powerpoint Esther]

Rookvrije zorg: in gesprek met je team in zaal 1
Een van de belangrijkste stappen op weg naar rookvrije zorg is het voeren van gesprekken over rookvrij. Wat betekent rookvrij voor jouw locatie, en je rol binnen het team? Hoe kunnen we elkaar (blijven) helpen in rookvrij? In deze sessie wordt ingegaan op een praktische tool om het gesprek over rookvrije zorg binnen jouw team vorm te kunnen geven, alsook een organisatiebrede communicatiecampagne. De eerste ervaringen zijn in de praktijk al opgedaan, en worden graag gedeeld.

Sonja van Hamersveld is oprichter van Charly Green, een bedrijf dat organisaties helpt met vitale organisatieontwikkeling. Vitale organisatieontwikkeling is een proces dat loopt van bewustwording en draagvlak creëren, tot aan handige tools voor het rookvrij maken van de zorgorganisatie. Charly Green heeft al eerder bijdragen om enkele zorginstellingen rookvrij en vitaal te maken. [Powerpoint Sonja]

Andrea Janssen is senior communicatieadviseur bij Amsta, een zorginstelling voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en andere Amsterdammers die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. De Amsta-expertisegroep Samen Rookvrij werkt actief met collega’s en leidinggevenden om een rookvrije organisatie te zijn en te blijven. Met ruimte om gewaagd te experimenteren, een intern campagneconcept en het delen van verhalen. Een kwestie van een lange adem die nu vruchten afwerpt. [Powerpoint Andrea]

Dilemma’s bij rookvrije zorg in een gedwongen kader in zaal 2

Een rookvrije woon- en werkomgeving is veel waard, maar moet je mensen die al met zoveel beperkingen leven ook nog hun rokerij afpakken? En worden ze daar niet onrustig, of zelfs gevaarlijker van? Een buitengewoon en actueel thema in de (gesloten) zorg.

Swanny Kremer is filosoof en werkt als onderzoeker en ethicus in Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag. Tevens is zij voorzitter van de Commissie Ethiek in de Forensische Psychiatrie. In een (aangepast) moreel beraad gaat Swanny Kremer met de aanwezigen in gesprek over de vraag wat er nu pleit voor een algeheel rookverbod in de gesloten zorg, en ook wat de argumenten daartegen zijn. Zij neemt je mee in een gestructureerde dialoog over het rookvrij maken van de gesloten zorg. Dat is een onderwerp waar veel mensen wel een mening over hebben. Dus laat die mening horen! [Powerpoint Swanny]

Gesprek oefenen: VBA+ en motiverende gespreksvoering in zaal 3

Tijdens deze interactieve sessie ga je oefenen hoe:

a) het Very Brief Advice (+) gesprek aan te gaan

b) een roker te motiveren om te stoppen met roken

Greet Vos werkt als trainingsactrice en begeleidt bijeenkomsten voor diverse medewerkers in de zorg. Humor, (zelf)relativering, verbinding en waarachtigheid zijn hierin de sleutelwoorden. Daardoor worden spannende gesprekken over roken waar druk op zit eenvoudiger en ontdek je wat je werkelijk ervaart en wilt zeggen. 

Simone Königs is coach en trainer voor zorgprofessionals en GGZ medewerkers die zij opleidt tot aandachtsfunctionaris of stoppen met roken trainer.

In gesprek met experts uit de GGZ en verslavingszorg in zaal 4

Deze sessie is bedoeld voor medewerkers die hun GGZ- of verslavingszorg rookvrij willen maken. Heb je vragen over het rookvrij maken, wil je even sparren of advies? Neem dan deel aan dit gesprek met Anton van Balkom (aanjager rookvrije GGZ), Sjoerd van den Dam (verpleegkundig specialist GGZ) en/of Attie van der Meulen (beleidsadviseur Verslavingskunde Nederland).

Keuzeblok 3 [14.05-15.05 uur]

RookStopZorg: a call to action in AFAS zaal

Volgens cardioloog Maurits van der Veen gaan veel zorgverleners het gesprek over roken uit de weg. Zijn missie is RookStopZorg: het opbouwen en uitbouwen van een beweging in de zorg waarin alle zorgverleners het stoppen-met-rokenadvies en rookstopbehandeling als basiszorg gaan zien en daarnaar handelen. Maurits vertelt over de praktische uitvoering van deze missie, en wordt hierbij aangevuld door de praktijk ervaring van Harry Pouwels, ambassadeur van Rookvrije generatie. Harry Pouwels blikt terug op zijn 32 jaar lange carrière. De Venlose longarts gaat met pensioen maar blijft strijden tegen roken.

Maurits van der Veen is cardioloog bij Ziekenhuis Gelderse Vallei. Daarnaast zet hij zich in voor stoppen met roken en is bestuurslid van het Partnership Stoppen met Roken en RookStopZorg. De missie van RookStopZorg is dat iedere zorgverlener in Nederland het rookgedrag van rokers bespreekbaar maakt, een stopadvies geeft, basale ondersteuning biedt en doorverwijst indien nodig. [Powerpoint Maurits]

Harry Pouwels is longarts bij VieCuri Medisch Centrum met als aandachtsgebied COPD. Hij heeft één missie: zorgen dat opgroeiende kinderen beschermd worden tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Daarom geven ze voorlichting op scholen en bij verenigingen. [Powerpoint Harry]

Rookvrij werken bij cliënten thuis in zaal 1

Een gezonde werkplek is belangrijk. Daarom geldt er sinds 2004 het recht op een rookvrije werkplek. Werknemers die bij mensen thuis werk uitvoeren, worden helaas nog vaak blootgesteld aan tabaksrook.

Marieke van Aerde, onderzoeker bij het Trimbos-instituut, schreef een notitie over blootstelling aan tabaksrook tijdens werk bij mensen thuis, waarin geïnventariseerd werd bij welke beroepsgroepen dit speelt, wat er bekend is uit de literatuur en hoe organisaties hun werknemers kunnen beschermen tegen meeroken wanneer zij bij cliënten thuis werken. Met een stappenplan en nieuwe materialen van Rookvrije Zorg kunnen organisaties ervoor zorgen dat medewerkers die bij cliënten thuis werken rookvrij kunnen werken. [Powerpoint Marieke]

Vanuit het bieden van zorg bij cliënten thuis spreken Bea Menu en Dina Lorier. Bea Menu is werkzaam als beleidsadviseur zorg en kwaliteit bij SVRZ in Middelburg. Ook is zij voorzitter van de werkgroep rookvrije zorg bij SVRZ waarin ze samen optrekt met Dina Lorier, coördinerend verpleegkundige bij SVRZ ’t Gasthuis in Middelburg. Beiden spannen zich in voor het rookvrij maken van de omgeving en zorgorganisatie en het ondersteunen van cliënten bij het stoppen met roken. Ontdek hoe deze gepassioneerde professionals de weg effenen naar een gezondere toekomst door hun ervaringen en successen te delen. [Powerpoint Bea en Dina]

Ouderlandgoed Grootenhout is vandaag de dag de plek waar ruim 90 mensen thuis tegen zeggen.  Daarnaast worden ook mensen in huis genomen die voor de dagbeleving komen. Noudje van Bussel, die gestart is met het landgoed, heeft heel duidelijk grenzen aangegeven – roken is nergens toegestaan en hierdoor kunnen mensen die willen roken niet terecht op de locatie voor wonen of de dagbeleving. Ontdek het inspirerende verhaal van Noudje van Bussel als drijvende kracht achter het rookvrij maken van de omgeving en de zorg bij deze mensen thuis. [Powerpoint Noudje]

Opzetten lokale stoppen-met-roken-zorg in zaal 2

Sinds oktober 2022 is Corine Bakker de programmacoördinator van het programma Wijkaanpak Rookvrij leven voor iedereen. Met dit programma werken Pharos en GGD GHOR Nederland samen met circa 45 wijken aan een aanpak mensen in een lage sociaaleconomische positie op weg helpt naar een rookvrij leven. De inzet van ervaringsdeskundigheid en sleutelpersonen is hierbij cruciaal. Ze neemt u mee in de ontwikkelingen van het programma en het belang van samenwerken met de mensen om wie het gaat. [Powerpoint Corine]

Gesprek oefenen: VBA+ en motiverende gespreksvoering in zaal 3

Tijdens deze interactieve sessie ga je oefenen hoe:

a) het Very Brief Advice (+) gesprek aan te gaan

b) een roker te motiveren om te stoppen met roken

Greet Vos werkt als trainingsactrice en begeleidt bijeenkomsten voor diverse medewerkers in de zorg. Humor, (zelf)relativering, verbinding en waarachtigheid zijn hierin de sleutelwoorden. Daardoor worden spannende gesprekken over roken waar druk op zit eenvoudiger en ontdek je wat je werkelijk ervaart en wilt zeggen.  

Simone Königs is coach en trainer voor zorgprofessionals en GGZ medewerkers die zij opleidt tot aandachtsfunctionaris of stoppen met roken trainer.

In gesprek met experts uit de geboorte- en jeugdgezondheidszorg in zaal 4

Deze sessie is bedoeld voor medewerkers die de geboorte- of jeugdgezondheidszorg rookvrij willen maken. Heb je vragen over het rookvrij maken van de geboortezorg of stoppen-met-rokenzorg voor zwangeren of partners met een kinderwens? Of wil je gewoon even sparren of advies? Neem dan deel aan dit gesprek met Clasien van der Houwen (gynaecoloog, voorzitter Taskforce Rookvrije Start).

Keuzeblok 4 [15.25-16.25 uur]

Rookvrije Zorg vasthouden in AFAS zaal

Tijdens dit onderdeel worden goede voorbeelden gedeeld over hoe een zorgorganisatie – eenmaal rookvrij – rookvrij te houden. Harry Pouwels (longarts bij VieCuri Medisch Centrum) [Powerpoint Harry] en Tamara Aipassa (interventie-cardioloog bij Zuyderland Medisch Centrum) [Powerpoint Tamara] geven tijdens deze sessie antwoord op onderstaande vragen:

 • Hoe zorg je ervoor dat je zorginstelling rookvrij blijft?
 • Hoe blijf je rookvrije zorg communiceren naar partners, cliënten, hulpverleners en bezoekers?
 • Hoe houd je rookvrije zorg op de agenda?
 • Hoe spreek je medewerkers, bezoekers en cliënten aan op het rookgedrag?
 • Hoe zorg je ervoor dat het terrein rookvrij blijft (overtreders, handhaving, aanspreken, peukenafval)?

Organisatie en invulling van de rookstopzorg in de tweedelijn in zaal 1

[Powerpoint Chantal en Anne-Marije]

Anne-Marije Buiter-van der Meer is longarts in het ziekenhuis de Tjongerschans in Heereveen en vertelt over hoe je goede stoppen-met-rokenzorg vanuit het perspectief van het ziekenhuis organiseert. Zij vertelt over een recent ontwikkeld handboek met praktische aanbevelingen. Bijvoorbeeld de aanbeveling om in elk ziekenhuis ambassadeur aan te wijzen, die invloed heeft op bestuurders en managers en collega’s kan enthousiasmeren. Of door het aanstellen van een stoppen-met-rokenconsultent, waar zorgverleners met één druk op de knop patiënten die willen stoppen met roken naar kunnen doorverwijzen.

Chantal Kroese is longarts in het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam. Ze implementeert het VBA van afdeling naar afdeling en is de voorzitter van de richtlijnwerkgroep ‘Tabaksontmoediging’. Deze richtlijn gaat over een aantal onderwerpen die specifieke problemen beschrijven voor rokende patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen voor een lichamelijke aandoening. De stoppen-met-rokenbehandeling wordt in deze richtlijn uitgediept voor:

 • Psychiatrische patiënten
 • Nicotine vervangende therapie tijdens opname
 • Perioperatief traject
 • Begeleiding van stoppen met roken na ontslag

Rookvrije GGZ en verslavingszorg in zaal 2

Dr. Marcel Adriaanse [Powerpoint Marcel] is universitair hoofddocent bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Marcels huidige onderzoek richt zich op leefstijl (interventies) in de GGZ/psychiatrie. Hij is o.a. projectleider van de KISMET studie, een studie naar de effectiviteit van een stoppen-met-roken behandeling voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. In deze sessie schetst hij waarom er voor de GGZ een eigen SMR behandeling zou moeten zijn:

 • Wat is het probleem van roken in de GGZ?
 • Waarom volstaat het standaard SMR aanbod niet voor deze groep?  
 • Welke elementen hebben ggz/ FACT-clienten extra behoefte aan?
 • Wat is daarover in de literatuur al bekend?

Simone Königs is coach en trainer voor zorgprofessionals en GGZ medewerkers die zij opleidt tot aandachtsfunctionaris of stoppen met roken trainer. Simone gebruikt ervaringen met (ook EPA-patiënten) bij het ontwikkelen van opleidingen voor zorgprofessionals. Het is haar passie om professionals meer mogelijkheden te geven effectiever te gaan werken. Simone: ‘Een van de belangrijkste dingen die opvallen is een gebrek aan kennis. Roken wordt veelal als leefstijl in plaats van hardcore verslaving gezien en roken zit nog steeds in de cultuur van de GGZ.’ 

Gesprek oefenen: aanspreken overtreders en gesprek over rookvrij werken in zaal 3

Tijdens deze interactieve sessie ga je oefenen hoe:

a) overtreders die roken op het terrein vriendelijk aan te spreken

b) afspraken te maken om rookvrij te kunnen werken bij cliënten thuis

Greet Vos werkt als trainingsactrice en begeleidt bijeenkomsten voor diverse medewerkers in de zorg. Humor, (zelf)relativering, verbinding en waarachtigheid zijn hierin de sleutelwoorden. Daardoor worden spannende gesprekken over roken waar druk op zit eenvoudiger en ontdek je wat je werkelijk ervaart en wilt zeggen. 

In gesprek met experts uit de NVZ en NFU in zaal 4

Deze sessie is bedoeld voor medewerkers die hun ziekenhuis- of UMC-instelling rookvrij willen maken. Heb je vragen over het rookvrij maken, wil je even sparren of advies? Neem dan deel aan dit gesprek met Esther Damen (Hoofd Patiënten Service punt OLVG), Frits Mostert (voorheen communicatieadviseur MCL), Niels Oerlemans (senior beleidsadviseur NVZ) en/of Patricia Vlasman (beleidsadviseur preventie NVZ).

Plenaire afsluiting [16.30-17.00 uur]

Korte samenvatting, inspirerende woorden en creatieve afsluiting (16.30-17.00 in AFAS zaal)

Dagvoorzitter Simone van Trier zal een korte samenvatting geven van het congres en de geleerde lessen. Daarna volgt een creatieve afsluiting van Greet Vos.

Afsluitende borrel (17.00-18.00 in theatercafé)

Een goed moment om nog even te netwerken tijdens een korte borrel met lekkere hapjes.

Belangrijke info in het kort:

Leerdoelen van het congres:

 • Waarom rookvrije zorg en stoppen-met-roken-zorg belangrijk is
 • Welke goede praktijkvoorbeelden er zijn voor het rookvrij maken van een zorgorganisatie
 • Het stopadvies geven aan cliënten en het gesprek over rookvrije zorg met je team
 • Welke goede materialen er zijn voor goede rookstopzorg en het rookvrij maken van je zorgorganisatie

Heeft u vragen? Mail dan naar [email protected]

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven