Rookvrije Zorg

Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie spelen een centrale rol bij het realiseren van een rookvrije werk- en behandelcultuur. Processen van zelfmonitoring en actieplanning ondersteunen dit. Het verzamelen van externe input is eveneens van belang. Zo kunnen zorginstellingen bijvoorbeeld deelnemen aan externe validatieprocessen op lokaal niveau.

De zorgorganisatie monitort en evalueert regelmatig de implementatie van alle Global Criteria.

Kernpunten

Checklist en zelfaudit

Monitoring en evaluatie

FAQ

Het terrein is rookvrij en er is passende stoppen-met-roken hulp (of: rookvrijbegeleiding) beschikbaar voor alle rokende patiënten en medewerkers. Daarnaast is niet-roken (in en rondom het ziekenhuis) de norm. Niet-roken is normaal en voelt niet als een opgelegde maatregel.

Vaak wordt het rookvrijbeleid na een aantal maanden intern geëvalueerd. Er wordt hierbij een gesprek aangegaan met de stakeholders, zoals de Beveiliging die zich met handhaving bezighoudt. De huidige situatie wordt naast het beleids-/projectplan gelegd. In een evaluatieverslag worden vervolgens actiepunten opgenomen met de te nemen vervolgstappen om het beleid te effectueren. De focus ligt dus op de verbeterpunten.

Checklist

Download Checklist

 • Wordt er onderzoek gedaan onder stakeholders?
  • En als u dit zelf niet in huis heeft, heeft u dan gekeken naar andere zorginstellingen?
 • Heeft u een medewerkersonderzoek uitgezet?
 • Houdt u altijd en gestructureerd rekening met feedback van medewerkers of patiënten?
  • En wanneer u niets hoort van bepaalde afdelingen zoekt u het gesprek dan op?
 • Doet u minimaal een keer per jaar de zelf-audit?
  • En doet u dit het eerste jaar elk kwartaal?
 • Participeert u ook in externe evaluatieactiviteiten (intervisie)?

Alle toolkit pijlers