Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie spelen een centrale rol bij het realiseren van een rookvrije werk- en behandelcultuur. Processen van zelfmonitoring en actieplanning ondersteunen dit. Het verzamelen van externe input is eveneens van belang. Zo kunnen zorginstellingen bijvoorbeeld deelnemen aan externe validatieprocessen op lokaal niveau.


De zorgorganisatie monitort en evalueert regelmatig de implementatie van alle Global Criteria.


KERNPUNTEN

Kernpunten Monitoring en evaluatie

CHECKLIST EN ZELFAUDIT

Zelfaudit

Zelfaudit vragenlijst beknopte versie – Global Network (2018)

Zelfaudit en planningsschema uitgebreide versie (2018)

Noot: Deze Nederlandse self-audit is een vertaling van de oorspronkelijke Global Network Self-Audit Questionnaire and Planning Template (2017)In verband met de AVG geldt in de Nederlandse setting echter dat er geen organisatiebrede overzichten mogen worden gemaakt van rokende patiënten. Enkel op patiëntniveau mogen gegevens worden bewaard. Het betreft criteria 4.1.1, 4.2.1, 4.4.1 en 4.4.2.


FAQ – Monitoring en evaluatie


 • Wordt er onderzoek gedaan onder stakeholders?
  • En als u dit zelf niet in huis heeft, heeft u dan gekeken naar andere zorginstellingen?
 • Heeft u een medewerkersonderzoek uitgezet?
 • Houdt u altijd en gestructureerd rekening met feedback van medewerkers of patiënten?
  • En wanneer u niets hoort van bepaalde afdelingen zoekt u het gesprek dan op?
 • Doet u minimaal een keer per jaar de zelf-audit?
  • En doet u dit het eerste jaar elk kwartaal?
 • Participeert u ook in externe evaluatieactiviteiten (intervisie)?

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven