Rookvrije Zorg

Maatschappelijke betrokkenheid

De invloed van de gezondheidszorg reikt tot ver buiten haar eigen muren. Door op lokaal niveau betrokkenheid en samenwerking te tonen -met bijvoorbeeld gemeenten en GGDen- kan de strijd tegen tabaksgebruik en tabaksafhankelijkheid effectief kracht worden bijgezet.

Statement

De zorgorganisatie draagt bij aan, en bevordert tabaksontmoediging en -preventie in de lokale gemeenschap volgens het WHO FCTC verdrag en/of het nationale volksgezondheidsbeleid.

Maatschappelijke betrokkenheid

FAQ

Veel zorginstellingen vinden dat ze een voorbeeldfunctie hebben ten aanzien van gezondheidsbevorderend gedrag en voelen zich hiervoor verantwoordelijk. Er wordt daarom vaak nauw samengewerkt met regionale partners, zoals Gemeenten, GGD (en via die weg scholen, kinderopvang), Universiteiten en Hogescholen, die hetzelfde nastreven. Soms resulteert dit in een regionale ‘Kerngroep Rookvrij’. Op landelijk niveau delen vele zorginstellingen actief hun kennis en ervaringen met vergelijkbare zorginstellingen, omdat ze hetzelfde nastreven.

Checklist

Download Checklist

 • Heeft uw Raad van Bestuur bepaald welke maatschappelijke invloed ze uit kan en wil oefenen?
  • Is uw maatschappelijke rol met interne stakeholders bepaald?
 • Heeft u, tot zover mogelijk, landelijk beleid ontwikkeld met ruimte voor de specifieke omstandigheden per instelling?
  • Heeft u helder of uw organisatie gelijk op kan blijven gaan met alle vergelijkbare instellingen of dat dat qua timing onmogelijk is?
 • Is er in uw regio een samenwerkingsverband (synergie)?
  • Zo wel, draagt deze groep in gezamenlijkheid de rookvrije ambitie uit?
  • Zo niet, is er een gesprek aangevraagd met omliggende maatschappelijke instanties om gezamenlijk op te treden?
 • Deelt uw organisatie dingen die u leert? Bijvoorbeeld: op werkbezoek gaan bij partners of het organiseren van een symposium of nascholing.
  • Is de zorgketen in uw regio op orde en is er voor specifieke doelgroepen (zwangeren, doelgroepen, lage sociaaleconomische status) speciale zorg voorhanden?

Alle toolkit pijlers