Communicatie

Communicatie

Communicatie over roken is breed en omvat verschillende boodschappen zoals de betrokkenheid van de organisatie bij het creëren van een rookvrije omgeving, gezondheidseffecten van (mee)roken en stoppen-met-roken ondersteuning voor cliënten en personeel. Communicatie over roken richt zich op een breed publiek, namelijk: cliënten, bezoekers, medewerkers en onderaannemers. Om bewustwording, verantwoordelijkheid en actie te genereren én vast te houden, dient er niet eenmalig maar continu gecommuniceerd te worden.


De zorgorganisatie heeft een uitgebreide communicatiestrategie ter ondersteuning van de bewustwording en implementatie van het rookvrijbeleid en het stoppen met roken begeleidingsaanbod.


Communicatie naar cliënten/bezoekers

Overige communicatie voorbeelden


FAQ – Communicatie


Strategie

 • Is er een communicatieplan opgesteld?
  • Past dit plan bij de organisatie?
  • Is het een gefaseerd plan?
  • Zijn hierin alle stakeholders gedefinieerd?

Middelen en vorm

 • Is uw organisatie in staat gemakkelijk ad hoc te communiceren (m.a.w. zijn flexibiliteit en creativiteit mogelijk)?
 • Worden online en offline communicatie afgewisseld?
 • Heeft u ambassadeurs op het oog?
  • Is er een duidelijk gezicht per afdeling?
 • Gebruikt u ook regionale/landelijke communicatiekanalen?
  • Bent u aangesloten bij het Alliantie Nederland Rookvrij-netwerk? 
  • Kunt u vanuit de landelijke sector communiceren?
  • Slaat u aan bij nationale dagen, zoals de wereld niet roken dag?

Boodschap

 • Benoemt u alle mogelijke vormen van rokerij, dus niet alleen sigaretten, maar ook de e-sigaret en de heat-not-burn?
 • Is uw communicatie positief, dus gericht op blijven motiveren en stimuleren?
 • Communiceert u naar zowel uw patiënten als uw medewerkers over besluiten, regels, verwachtingen en voorzieningen
  • Zijn alle medewerkers en onderaannemers geïnformeerd over het waarom en wat van het rookvrij beleid?
  • Zijn alle patiënten geïnformeerd over het hulpaanbod en de verwachtingen (ook van de familie)?

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven