Rookvrije Zorg

Opleiding en training

Een effectieve uitvoer van het rookvrijbeleid vindt zijn basis in het opleiden en trainen van de medewerkers. Het trainen van medewerkers zorgt ervoor dat zij hun verantwoordelijkheden rondom het rookvrijbeleid kennen, weten hoe dit beleid tot stand is gekomen en waarom het belangrijk is. Zo kunnen zij het rookvrijbeleid van de zorgorganisatie actief uitdragen. Personeel dient tevens voldoende capabel te zijn om tabaksgebruik daar waar nodig met cliënten te bespreken en hen van een kort stopadvies te voorzien. Medewerkers die betrokken zijn bij het geven van verdergaande stopondersteuning worden intensiever getraind, o.a. op motiverende technieken en farmacotherapie.

Statement

De zorgorganisatie zorgt voor passende opleiding en training van klinische en niet-klinische medewerkers.

Best practices

Opleiding en training

FAQ

Er is bestaat (nog) geen standaard communicatietraining voor zorgprofessionals, wel wordt er gewerkt om zorgprofessionals effectief stopadvies aan te leren. Ook wordt er gestreefd een e-learning te ontwikkelen met concrete handvatten voor de zorg voor de rokende patiënt (na ontwikkeling zal deze in de toolkit worden geplaatst). Het is daarnaast aan te raden om per specialisme de gevolgen van roken in kaart te brengen en dit te delen met alle betrokken zorgprofessionals, die met deze vakinhoudelijke kennis zorg kunnen dragen voor de patiënt.

Checklist

Download Checklist

Kennis over beleid

 • Worden er informatie- of voorlichtingsavonden georganiseerd om medewerkers te informeren over en te enthousiasmeren voor het rookvrij beleid?
  • En worden er aanvullende activiteiten of lezingen rondom dit thema georganiseerd?
 • Snapt al het personeel wat het rookvrij beleid (de nieuwe cultuur) inhoudt?

Aanspreekcultuur

 • Wordt iedereen geschoold in hoe je elkaar aan kunt spreken over roken?
  • Is deze scholing echt voor iedereen? Dus niet alleen voor behandelaars in communicatie richting de patiënt, maar ook voor medewerkers onderling?
  • Wordt deze scholing gefaseerd georganiseerd (eerst receptie, dan beveiliging)?
  • Is deze scholing verplicht gesteld?

Patiëntenzorg

 • Kent elke zorgprofessional de gevolgen van roken?
 • Worden klinische medewerkers getraind in het geven van stopadvies?
 • Worden klinische medewerkers getraind in motiverende gespreksvoering?
 • Is er een aantal getrainden per afdeling waar dit nodig is?
  • Screent elke zorgprofessional de patiënt op roken? En zet deze het vervolgens in het dossier?
  • Weet elke zorgprofessional waar deze dit moet noteren?
  • Wordt ook het stopadvies in het dossier opgenomen?

Alle toolkit pijlers