Opleiding en training

Opleiding en training

Effectieve implementatie van het rookvrijbeleid vindt zijn basis in het opleiden en trainen van de medewerkers. Het trainen van medewerkers zorgt ervoor dat zij hun verantwoordelijkheden rondom het rookvrijbeleid kennen, weten hoe dit beleid tot stand is gekomen en waarom het belangrijk is. Zo kunnen zij het rookvrijbeleid van de zorgorganisatie actief uitdragen. Personeel heeft voldoende vaardigheden nodig om tabaksgebruik met cliënten te bespreken en hen van een kort stopadvies te voorzien. Medewerkers die betrokken zijn bij het geven van stopondersteuning worden intensiever getraind.


De zorgorganisatie zorgt voor passende opleiding en training van klinische en niet-klinische medewerkers.


SCHOLING ZORGPROFESSIONALS


FAQ – Opleiding en training


Kennis over beleid

 • Worden er informatie- of voorlichtingsavonden georganiseerd om medewerkers te informeren over en te enthousiasmeren voor het rookvrij beleid?
  • En worden er aanvullende activiteiten of lezingen rondom dit thema georganiseerd?
 • Snapt al het personeel wat het rookvrij beleid (de nieuwe cultuur) inhoudt?

Aanspreekcultuur

 • Wordt iedereen geschoold in hoe je elkaar aan kunt spreken over roken?
  • Is deze scholing echt voor iedereen? Dus niet alleen voor behandelaars in communicatie richting de patiënt, maar ook voor medewerkers onderling?
  • Wordt deze scholing gefaseerd georganiseerd (eerst receptie, dan beveiliging)?
  • Is deze scholing verplicht gesteld?

Patiëntenzorg

 • Kent elke zorgprofessional de gevolgen van roken?
 • Worden klinische medewerkers getraind in het geven van stopadvies?
 • Worden klinische medewerkers getraind in motiverende gespreksvoering?
 • Is er een aantal getrainden per afdeling waar dit nodig is?
  • Screent elke zorgprofessional de patiënt op roken? En zet deze het vervolgens in het dossier?
  • Weet elke zorgprofessional waar deze dit moet noteren?
  • Wordt ook het stopadvies in het dossier opgenomen?

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven