Bestuur, beleid en commitment

Bestuur, beleid en commitment

Het realiseren van een rookvrije werk- en behandelcultuur vergt langdurige inzet en continue actie. Dit begint bij een duidelijk beleidsstandpunt, bij het nemen van verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit beleid en bij passende toekenning van middelen.


De zorgorganisatie toont duidelijk en sterk leiderschap bij het systematisch implementeren van een rookvrijbeleid.


TIPS VOORBEREIDING ROOKVRIJE ZORG


FAQ – Bestuur, beleid en commitment


Beleidsvorming

 • Heeft u een heldere visie?
  • Heeft u helder wat uw drijfveer is om de visie en het rookvrij beleid te ontwikkelen?
   Bijvoorbeeld: gaat het om het welzijn van de patiënten, om het volledig rookvrij worden van de samenleving?
  • Past deze visie bij (het doel van) de organisatie?
 • Heeft u duidelijk voor ogen welke doelgroepen u heeft?
 • Heeft u de reikwijdte van het beleid duidelijk voor ogen?
  Bijvoorbeeld: helemaal rookvrij worden of zijn er uitzonderingen (wel/geen rookabri’s)? En welke verplichting wilt u externe leveranciers (ziekenhuiswinkel/schoonmaak/bouw) opleggen?
 • Heeft u binnen uw beleid een stip op de horizon gezet?
 • Heeft u de pijlers uit de zelf-audit gebruikt om het beleid op te zetten? En gebruikt u deze om de voortgang te monitoren?
  • Staat er een jaarlijkse evaluatie van het beleid gepland?
 • Heeft u andere zorginstellingen om advies gevraagd? Heeft u internet of andere media geraadpleegd voor meer informatie?

Invoer beleid

 • Is het rookvrij beleid op alle afdelingen geïmplementeerd?
  • En is er op elke afdeling iemand verantwoordelijk voor het proces en beleid?
 • Onderschrijven alle medewerkers het rookvrij beleid?
  • Wordt het rookvrij beleid met alle nieuwe medewerkers besproken?
 • Zijn alle onderaannemers op de hoogte van het rookvrij beleid?
 • Zijn er duidelijke regels omtrent de verkoop van tabak?
  • Heeft u gecheckt of u tabak verkoopt (interne automaten)?
  • Is de procedure helder wanneer tabak intern wordt verhandeld?
  • Heeft u gecheckt of behandelaars sigaretten halen voor patiënten?
  • Is er een duidelijke lijn getrokken in eventuele sponsoring en subsidiering van tabak?

Groepsvorming

 • Zijn er financiën en mankracht vrij gemaakt voor het rookvrij beleid?
 • Is er op het hoogste niveau iemand verantwoordelijk voor implementatie van het rookvrij beleid? Is de lijn met deze persoon kort? En is deze persoon beschikbaar voor overleggen van de projectgroep?
  • Kan verder iedereen, ongeacht de functie, het rookvrij beleid op de agenda krijgen?
 • Is er een multidisciplinair team geformeerd? Bijvoorbeeld: Bouw & Facilitair, Medische Zaken, Communicatie, P&O, medici, Inkoop, Communicatie
  • Is er een werkgroep geformeerd voor uitvoerende taken?

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven