Gezonde werkplek

Gezonde werkplek

Bij het het realiseren van een rookvrije werk- en behandelcultuur vormt het personeel een belangrijk aandachtspunt. Stoppen-met-roken begeleiding dient een vast onderdeel te zijn van het welzijnsprogramma voor medewerkers. Personeel dient bovendien op de hoogte te zijn van wat er van hen wordt verwacht ten aanzien van een rookvrije omgeving. Ook dienen zij goed geïnformeerd te zijn over de gevolgen van niet-naleving.

Bent u op zoek naar materialen om uw medewerkers te beschermen tegen tabaksrook bij cliënten thuis? Ga dan naar Rookvrij werken bij cliënten thuis – Rookvrije Zorg.


De zorgorganisatie heeft een personeelsbeleid en ondersteuningsprogramma’s die de gezondheid beschermen en bevorderen van iedereen die werkzaam is binnen de organisatie.


ROOKVRIJE MEDEWERKERS

Kernpunten Gezonde Werkplek


FAQ – Gezonde Werkplek


Beleid

 • Biedt het arbeidsrecht/de cao voldoende ruimte om je plannen te realiseren?
  • Basis voor het arbeidsrecht; gelijke monniken gelijke kappen
  • Kloppen de regels op dat punt want er zijn meer ongezonde gewoontes?
 • Is het rookbeleid herzien? En door de ondernemingsraad geaccordeerd? En heeft de medezeggenschap hierin meegedacht?
  • Is het rookvrij beleid in de huisregels opgenomen? Bijvoorbeeld: niet roken in werkkleding, alleen in grote pauze, op overtreding disciplinaire maatregel conform cao, lange afwezigheid van werkplek wordt niet getolereerd.
 • Zijn er in uw organisatie afspraken gemaakt over wat te doen bij overtredingen van het rookvrij beleid?
  • Wordt hierbij rekening gehouden met het feit dat rokers een verslaving hebben?
  • En dat stoppen met roken mogelijk leidt tot concentratieproblemen?
  • Heeft uw organisatie de arbo-arts hierbij betrokken?
 • Legt uw organisatie in haar beleid de nadruk op de voorbeeldfunctie die medewerkers hebben en proactieve rol die ze in het rookvrij beleid dienen te vervullen?
  • Is er in de vacatureteksten opgenomen: ‘wij zijn een rookvrije zorginstelling’?

Stoppen met roken hulp

 • Heeft uw organisatie een programma om gezond werken te bevorderen? En is rookvrij werken hier een expliciet voorbeeld van?
 • Wordt roken in uw organisatie bespreekbaar gemaakt? Is roken bijvoorbeeld onderdeel van het jaargesprek of het teamoverleg?
  • Is de rol van leidinggevenden hierin in uw organisatie duidelijk gedefinieerd?
 • Is er in uw organisatie stoppen met roken hulp voorhanden voor medewerkers, dan wel intern, dan wel extern?
  • Is hier een procedure voor?
  • Is het duidelijk wat uw organisatie hierin wel of niet betaald? Zijn er hierover afspraken gemaakt met zorgverzekeraars of legt uw organisatie het bij de huisarts neer, dan wel bij de medewerker zelf?
  • Is het duidelijk of het stoppen met roken programma onder werktijd of in eigen tijd valt?
  • Zijn er stoppen met roken coaches voorhanden?
  • Worden ex-rokers getraind in het geven van stoppen met roken workshops? (Eventueel ‘train de trainers’)
  • Staat alle informatie hiervoor op intranet?

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven