Stoppen-met-roken-zorg

Stoppen-met-roken-zorg

Er is een systematische aanpak nodig voor het identificeren, diagnosticeren en vastleggen van het rookgedrag als een centraal klinisch aspect. Het heeft de voorkeur om tabaksgebruikers van een kort stopadvies te voorzien door uitnodigende informatie beschikbaar te stellen en er zichtbaar over te communiceren. Hierbij dienen alle rokers te worden bereikt. De behandelend zorgverlener kan het rookgedrag meenemen in de behandeling en registreren in het patiëntendossier.


De zorgorganisatie kan tabaksgebruikers zo nodig identificeren en passende zorg bieden volgens de internationale best-practice en nationale standaarden en wetgeving.


EXTRA INFORMATIE ZORGPROFESSIONAL

SPECIALE DOELGROEPEN

STOPADVIES EN BEGELEIDING

ROOKSTOP INFORMATIE PATIËNT


FAQ – Stoppen-met-roken-zorg


Identificatie

 • Is roken onderdeel van het anamnese gesprek dat elke patiënt krijgt bij het eerste polibezoek?
 • Kent elke medewerker in uw organisatie de gevolgen van roken?
 • Wordt roken in uw organisatie gezien als een verslavingsziekte?
  • Kan iedereen het identificeren, erover documenteren en patiënten doorverwijzen?

Stoppen met roken hulp

 • Is het voor iedereen intern duidelijk wat er verwacht kan worden m.b.t. rokende patiënten?
  • Is het duidelijk wat u als organisatie wel en niet doet?
  • Is het voor iedereen duidelijk hoe uw organisatie het geregeld heeft?
 • Hebben rokende patiënten toegang tot evidence based zorg?
  • Zo niet, is het dan voor iedereen helder waar dit extern kan?
  • Zo niet, is er een sociale kaart voor stoppen met roken hulp binnen en buiten het ziekenhuis zodat men in de eigen regio de juiste zorg kan vinden?
 • Krijgen alle geïdentificeerde rokers (en eventueel hun partners) een stopadvies?
  • Is er in uw organisatie ook zorg voor meeroken (van bijvoorbeeld partner of kind)?
 • Worden alle interventies (stopadvies, informatieverschaffing, motiverende gespreksvoering) genoteerd in het patiëntendossier (m.a.w. worden ze gezien als een behandeling)?
  • En worden deze interventies ook schriftelijk overgedragen, intern en aan huisarts?
  • Worden hierbij ook de behoeften van de patiënt opgenomen?
  • Staat er in het dossier ook wat de reactie is van de patiënt is op het stopadvies?
 • Is er medicatie beschikbaar?
  • Is er over nagedacht over welke medicatie u wel/niet voorschrijft (met oog op contra-indicaties)?
  • En is er een protocol in welke fase van het behandelplan medicatie wordt voorgeschreven?
 • Heeft uw organisatie zorg op maat voor specifieke patiëntengroepen?
 • Is er informatie over tabaksconsumptie beschikbaar via verschillende kanalen?
  • Komt deze informatie overeen met wat er landelijk bekend is?

Inschrijven nieuwsbrief

Inschrijven nieuwsbrief

Ik ontvang graag ca. 6x per jaar de Nieuwsbrief Rookvrije Zorg.

Scroll naar boven